Stiftelserna


Fromma understödsfonden för privatpersoner och föreningar

20 % av Fromma stiftelsens årliga avkastning skall tillfalla behov inom Trelleborgs kommun som faller inom ramen för stiftelsens ändamål.

Mera information

Fromma för medicinsk forskning

Ur denna fond utdelas årligen ca 7 miljoner kronor till forskning som bedrivs på skånska institutioner och universitet

Mera information

Försköningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till försköning av Trelleborgs Kommun.

Mera information

Hemmet för gamla

Ändamålet för stiftelsen är att lämna bostadsbidrag åt mindre bemedlade åldringar i Trelleborgs stad.

Mer information