Styrelse och Anställda

Styrelsen består av fem ledamöter samt två personliga suppleanter till släktens ledamöter. Ledamöternas mandattid är fyra år och innevarande mandatperiod omfattar perioden 2023-2026.


Klemens Ganslandt, ordförande

Utsedd av länsstyrelsen i Skåne län.

Sven Lindqvist, vice ordförande

Utsedd av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Catharina von Blixen-Finecke, styrelseledamot

Utsedd av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Magnus Nedström, styrelseledamot

Utsedd av Johan Kocks släktgren.

Lovisa Adolfsson, styrelseledamot

Utsedd av Greta Kocks släktgren.

Helena Biehl, suppleant

Utsedd av Greta Kocks släktgren.

Catarina Dehlin, suppleant

Utsedd av Johan Kocks släktgren.

Kurt Dahlman, verkställande direktör

Utsedd av stiftelsernas styrelse.

Johan Reventberg, revisor

Släktrevisor.

Tom Arnshed, revisor

Utsedd av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Nadja Herrlin, revisor

Släktrevisor.


Expedition

Besöksadress är Lejonhjälmsgränden 14 A, 231 43 Trelleborg

Telefon 0410-133 20

Epost är info@kockskastiftelsen.se

Besökstid efter överenskommelse