Hemmet för gamla

Verksamhet - boende

Fastigheterna tillhöriga Hemmet för Gamla har per den 1 april 2019 sålts till Alsingevallen i Trelleborg. Detta innebär att stiftelsen inte längre kan ta emot lägenhetsansökningar. Förfrågan om detta handhas av köparen. Stiftelsen är numera en avkastningsstiftelse vilket innebär att ändamålet för stiftelsen är att lämna bostadsbidrag åt mindre bemedlade åldringar i Trelleborgs stad, dvs alla kan söka oberoende om de bor i de överlåtna fastigheterna eller ej.Ansökan sker löpande under året. Blanketter för detta ändamål kan rekvireras via stiftelens kansli eller här nedan.

Ansökan