Bakgrund

Greta Kock, f. 1872 och Johan Kock, f. 1866 gifte sig 1891 och bosatte sig i köpmansgården vid Östergatan i Trelleborg, den Kockska familjens hemvist sedan generationer tillbaka och sätet för den Kockska handelsrörelsen.

Makarna Kocks äktenskap förblev barnlöst och efter bådas död, 1941 respektive 1945, hade makarna förordnat att hela kvarlåtenskapen skulle tillfalla tre stiftelser. Två av stiftelserna finns fortfarande kvar, ”Greta och Johan Kocks stiftelse för behövande unga, gamla eller sjuka” (nedan kallad Fromma stiftelsen) och ”Greta och Johan Kocks stiftelse för Trelleborgs Stads försköning”, medan en släktstiftelse numera är avvecklad. ”Stiftelsen Greta och Johan Kocks Hem för Gamla” bildades i början av 1950-talet.

Företagen

Den 8 juli 1889 övertog Johan Kock officiellt chefskapet för det gamla familjeföretaget. Ganska snart insåg Johan Kock, att det ej var rationellt att samtidigt driva både parti- och detaljhandel, varför han avyttrade butiksrörelsen. Johan Kock kunde nu koncentrera sig på den övriga rörelsen, som omfattade handel med spannmål och fodervaror, timmer och all slags byggnadsmaterial, järnvaror, kolhantering m.m. Omläggningen av rörelsen visade sig vara en riktig satsning. Handelsbolaget kunde redovisa allt bättre resultat. En ny industriell epok stod för dörren; det hade Johan Kock fått klart för sig under praktikåren utomlands.

Följande företag startades och drevs av Johan Kock

År
Företag
Trelleborgs Bryggeri AB 1894
Trelleborgs Stenkolsbolag AB 1894
AB Velox 1896
Kocks Snickerifabriker AB 1898
Sydsvenska Cementvarubolaget 1899
Trelleborgs Gummifabrik AB 1905
Trelleborgs Glasindustri AB 1919

Trelleborgs Gummifabrik

AB Velox 1896

Kockska Handelshuset