Välkommen till Kockska stiftelserna


Utlysningar

Greta och Johan Kocks stiftelser delar år 2015 ut ca 5,5 miljoner kronor till forskningsprojekt inom medicinsk forskning. Forskningen skall bedrivas på Lunds Universitet eller på sjukhus eller andra institutioner i Skåne. För att söka våra utlysningar hänvisar vi er till vårt digitala ansökningssystem.

Till utlysningarna! »


Fromma understödsfonden för privatpersoner och föreningar

20 % av Fromma stiftelsens årliga avkastning skall tillfalla behov inom Trelleborgs kommun som faller inom ramen för stiftelsens ändamål.

Mera information

Fromma för medicinsk forskning

Stiftelsens styrelse kommer under 2015 att dela ut 5,5 miljoner kronor för medicinsk forskning avseende kroniska, invalidiserande sjukdomar.

Mera information

Försköningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till försköning av Trelleborgs Kommun.

Mera information